13.6.2003

TEČAJ ĐJOTIŠA

U davna vremena Đjotiš se nije učio kao danas u obliku tečajeva, već se prenosio s oca na sina i to od malih nogu (od 6. godine života).
U današnje vrijeme nemoguće je tako učiti jer smo davno već zakasnili, osim toga, naši očevi nemaju pojma o tome.
Zbog toga je tečaj Đjotiša osmišljen sistemski po stupnjevima ili koracima. Kod mene se Đjotiš uči u 8 stupnjeva.
Prvi stupanj je jednostavan i nije potrebno nikakvo predznanje, niti morate imati predispozicije za to, niti trebate znati bilo što o astrologiji. Dovoljno je htijenje. Započinje uvijek u 9mj. svake godine. On je baza ili kamen temeljac kojeg je do danas završilo oko 500 ljudi. Tečaj se održava putem ZOOM aplikacije. Sastanci se održavaju 2-3 puta na tjedan u razdoblju od mjesec dana. I na njima se rade primjeri.
Nakon toga slijedi drugi stupanj jyotisha, i odprilike svakih mjesec dana je sljedeći tečaj. To sve traje do 7mj sljedeće godine.
Dobivate sve potrebne materijale s primjerima i osobnim horoskopima te besplatno dvije knjige, Vastu i Đjotish.

Spisak cjelokupnog tečaja Đjotiša

1. stupanj Đjotiša

- Osnove Đjotiša
- Podjele Đjotiša
- Kuja doša
- Sideralni i tropski zodijak
- Vedsko stablo
- Karma i reinkarnacija
- Pokretni, fiksni i dualni Raši
- Podjela Rašija na 5 elemenata
- 4 životna cilja
- Spaljenost planeta
- Pristup analizi čarta

2. stupanj Đjotiša

- Drišti
- Konačni dispozitor
- Retrogradnost
- Prakriti i 3 gune
- 5 mahabhuta
- Šthira karake i Ćara karake
- Bhavat bhavam
- Šadbal
- Joga – zadaci u životu
- Dig bala
- Sandhi
- Raši drišti
- Indu lagna
- Prirodna veza graha
- Trajni i privremeni odnosi graha
- Deepthanadhi – skup od 9 avasti
- Baaladhi – skup od 5 avasti
- Snaga i povoljnost
- Dragulji i grahe

  3. stupanj Đjotiša

- Bhava, Ghatika, Hora i Šripati bhava
- Lajitadhi – skup od 6 avasti
- Skup od 3 avaste
- Vimšopaka
- Funkcionalni benefici i malefici
- Joge
- Mantre
- Medicinska astrologija i Ayurveda
- Vimšotari daša
- Jogini daša
- Primjeri

4. stupanj Đjotiša

- Jogi i ava jogi
- Nakšatre
5. stupanj Đjotiša

- Podjelne karte
- Pančang, Muhurta, Nimita
- Horarna astrologija
- Ćara atma karaka
- Išta devata i Dharma devata
- Kompatibilnost
- Raši tulja

6. stupanj Đjotiša

- Puđa
- Murti
- Tranziti
- Aštakavarga
- Opsežna Aštakavarga
- Konzultacije
- Trigon nakshatre
- Sade sathi, kantaka šani, aštama Šani

7. stupanj Đjotiša

- Arudha Bhave
- Varšpal
- Bhrigu bindu
- Upa grahe i aprakaš grahe

8. stupanj Đjotiša

- svašta nešto

Diploma za đjotiš savjetnika se dobiva kad se završe svih 8 stupnjeva i kad se napravi dovoljan broj konzultacija.